Köpvillkor

Genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa köpvillkor/Terms & conditions.

1. Privat information
HAST Webshop är noga med att skydda din integritet. Vi varken säljer, utbyter eller hyr ut din personliga information till andra utan ditt godkännande. Vi kan tänkas använda insamlad information för att uppmärksamma dig på nya tjänster eller specialerbjudanden vi tror att du kan finna värdefulla. Vill du avstå sådan information, mejla till webshop@hastutveckling.se.

2. Cookies
För att använda HAST webshop utan problem behöver du tillåta cookies. Här är information om cookies från vår engelska leverantör:
" HAST webshop uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer." Läs mer här: http://www.hastutveckling.se/info/hastwebshopvillkor/

3. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när HAST Utveckling AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. HAST Utveckling AB har ägande- och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. Allt material (filmer, texter, ljudfiler, bilder, arbetsmodeller etc) är skyddat av copyright. Material får inte kopieras, vidarebefordras eller säljas vidare eller modifieras och säljas vidare utan skriftligt tillstånd från HAST Utveckling AB. Inloggningsuppgifter som erhålls är personliga och får ej spridas vidare eller lånas ut. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

4. Pris

Priser anges exklusive moms. Innan beställning kan göras framgår på specifikation i kassan momsbelopp och totalt belopp. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som HAST Utveckling AB inte råder över, till exempel valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

5. Frakt

Fraktkostnad (självkostnad) kan tillkomma på priset för fysiska varor. Elektroniska produkter som laddas ner eller på annat sätt blir tillgängliga för kunden distribueras utan kostnad.

6. Betalning
Betalning mot faktura 30 dagar netto. Läs om ekonomiska transaktioner och säkerhet här: http://www.hastutveckling.se/info/hastwebshopvillkor/

7. Leveranser
Vid beställning skickas omgående en bekräftelse per e-post. Ev. inloggningsuppgifter skickas normalt omgående. Vid frågor kontakta oss gärna på 031-562520. Snarast efter leverans bör du kolla att du fått rätt vara och att den är felfri. Kontakta oss direkt om du inte är nöjd.

8. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t ex ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar dig om leveranser dra ut på tiden.

9. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar av priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel utanför vår kontroll. HAST Webshop förbehåller sig rätten att ändra all information utan förvarning. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

10. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen, Distans- och hemförsäljningslagen, E-handelslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/